Posted by admin On marzec - 13 - 2023 Możliwość komentowania Które ubezpieczenie do samochodu zakupić, a które jest poważne? została wyłączona

Jakie ubezpieczenie do auta zakupić, a które jest pilne?
Zabezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej) oraz AC (autocasco) to dwa najważniejsze rodzaje ochron dla kierowców. Obydwa zabezpieczenia są wymagane dla każdego, kto porusza się po drogach, albowiem umożliwiają asekurację walutową w przypadku różnych sytuacji. Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla każdego właściciela pojazdu mechanicznego. Jest to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, jakie broni przed szkodami, jakie kierowca może wyrządzić innym postaciom lub ewentualnie mieniu – Ubezpieczenia komunikacyjne. Ubezpieczenie OC obejmuje szkody spowodowane wypadkiem drogowym, kolizją czy innym wydarzeniu, jakie skutkuje utratami cielesnymi bądź też osobowymi. Ubezpieczenie AC jest dobrowolne i chroni posiadacza pojazdu przed szkodami, jakie mogą się zdarzyć w wyniku wypadku drogowego, przywłaszczeń, płomienia, dewastacji itp. Ubezpieczenie AC zapewnia ochronę na przypadek strat wyrządzonych własnemu pojazdowi, w tym też kosztów remontu, zadośćuczynień oraz innych kosztów połączonych z sprawą. Wysokość składki zabezpieczenia OC oraz AC zależy od wielu czynników, takich jak: wiek oraz rutyna kierowcy, reputacja oraz model wehikułu, jego wartość, obszar eksploatacji, liczba roszczeń w przeszłości i dużo różnych.

Comments are closed.